LogoHomePhotographsWorkInfo | C VAbout QupaloraarsukContact


Qupaloraarsuk  -  Photo of the Week


 

Denmark Archive Year 2021-2022

Grønt nytår /
Green New Year
Landets største levende væsener /
The biggest living beings in the country
...Men om lidt smiler livet igen /
... But soon the life will smile again
Refsnæs Skindbjerglund Østhimmerland

Alnaturen /
Nature
Sort sol /
Starling magic
De store enge /
The great meadows
Kongerslev Hede Lille Vildmose Enge, Himmerland

En naturlig grænse /
A natural bounty
Løvspring /
The leafing foliation
Har du set noget? /
Have you seen anything?
East Himmerland Egensekloster Skov Lille Vildmose

Kong Mogens /
King Mogens
Bebuder af sommerens komme /
The harbinger of summer
I evig forandring /
In eternal change
Kongerslev Hede Dokkedal East Himmerland

En dag ved fjorden /
A day at the fiord
At lytte til skoven /
Listening to the forest
Menneskeheden som en bagatel /
Humanity as a bagatelle
Limfjorden Skovbilleder Lindenborg River

Regnvejr - igen /
Rainy weather - again
Sandløberen /
The sanderling
Livsglæde /
Joie de vivre
Regnvejr Vesterhavet Garden birds, Kongerslev

Efterår /
Autumn
Det mystiske moseunivers /
The mysterious bog universe
Under drivende skyer /
Under drifting clouds
Østhimmerland Lille Vildmose Lindenborg Å

Rimfrost på Heden /
Frosty mist on the Heath
Efterladenskaber /
Things left behind
Hvid jul /
White Christmas
Kongerslev Præstegårdshede Nørre Kongerslev Kær, Himmerland Østhimmerland

Fornemmelse for et sted /
Sense for a place
Kysten /
The coast
En cykeltur i mosen /
A ride in the bog
Lille Vildmose Dokkedal Lille Vildmose

Det magiske øjeblik /
The magic moment
En kystlandingsplads /
A coastal landing place
Det lukkede land /
The closed land
Lille Vildmose Slettestrand Tofte Skov & Mose

Håb /
Hope
Stranden /
The beach
Vi - de underlegne /
We - the inferiors
Kongerslev Præstegårdshede Vesterhavet, Jylland Skovbrynet fugle

Når landskabet beretter /
when the landscape narrates
Naturbevarelse? /
Preservation of nature?
Leg? /
Play?
Kongstedlund Kongerslev Præstegårdshede Vaarst jernalderudgravning

Gråvejr /
An overcast day
Forvandlingen /
The transformation
Sommerblomster /
Summer flowers
Østhimmerland Lille Vildmose Sommerblomster

Sommerlandskabet /
The summer landscape
Had-kærlighed /
Hate-love
På sporet af den oprindelige skov /
On the track of the forest of the past
Limfjorden Sdr. Kongerslev Østhimmerland


   
Tøf-tøf /
Chug-chug
Historien gentager sig selv /
History repeats itself
Grus grus /
Grus grus
Østhimmerland Østhimmerland Lille Vildmose

Løvfaldstid /
Autumn
Gårdens træer /
The farm trees
Troværdighed?
Trustworthiness?
Østhimmerland Østhimmerland Sønder Kongerslev